YAYINLANAN ULUSAL KİTAPLAR

Yıldırım, Y. (2018). 21. Yüzyıl Anne Babalarının Başucu Kitabı: Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek. Eskişehir: Nisan Kitabevi. ISBN: 978-605-9393-41-6.

Kavruk, Y., Yıldırım, Y. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı. 5. Sınıf Güncelleştirilmiş Öğretim Programına Uygun (2. Baskı). Ankara: Eker Test Yayınları. ISBN: 978-605-030-468-8.

Kavruk, Y., Yıldırım, Y. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı. 5. Sınıf Güncelleştirilmiş Öğretim Programına Uygun (1. Baskı). İstanbul: Ege Reklam Basım. ISBN: 978-605-030-468-8.

Yıldırım, Y. (2017). Öğrencilerin Teknoloji İle Imtihanı (Türkiye Örneği). Ankara: Dorlion Yayınları. ISBN: 978-605-9481-22-9.
Kitap Erişim Adresi:
(http://www.kitapyurdu.com/kitap/ogrencilerin-teknoloji-ile-imtihani/415812.html&path=1_359, 01.01.2017)

Yıldırım, Y. (2014). Okul Yöneticisi ve Öğretmen Bakış Açısıyla Hizmet İçi Eğitim. M. Col (Ed.). Saarbrücken: OmniScriptum GmbH & Co. KG, Türkiye Alim Kitapları. ISBN: 978-3-639-67226-8. (https://www.turkiye-alim-kitaplary.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-639-67226-8/okul-yoeneticisi-ve-Oe%C4%9Fretmen-bak%C4%B1%C5%9F-a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1yla-hizmet-%C4%B0%C3%A7i-e%C4%9Fitim, 07.01.2015)

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Güngör, S. K., Yildirim, Y. (2016). Views of School Administrators Related to In-Service Training Activities. Universal Journal of Educational Research4(3), 516-523.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2014). Views of ınformation technologies guide teachers with regard to computer ethics. Journal of Computer and Education Research, 2 (4), 23-50.

Kıranlı, G., Yıldırım, Y. (2014). The views of information technologies guide teachers on FATİH project. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 45-58.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2013). Technology usage competencies of teachers: Prior to Fatih project implementation. Electronic Journal of Social Sciences, 12 (47), Autumn-2013, 88-105. Online Erişim.

Yıldırım, Y., Guven, D. (2012). In The Context of Value Criteria, Special Education Class Students’ Opinion and Attitude about Physically Handicapped People. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2), [Supplementary Special Issue], 1475-1490.
Online Erişim Adresi: http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/en/83ee7692cd20ec52f2565eaa383b4ed7rimen.pdf

Kurt, A. Aşkım., Çoklar, A. Naci., Kılıçer, Kerem., Yıldırım, Yusuf. (2008). Evaluation of the skills of K-12 students regarding the national educational technology standards for students (Nets*S) in Turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 7 (3), July 2008, ISSN: 1303-6521, 6-14.  
Online Erişim Adresi: http://www.tojet.net/articles/v7i3/731.pdf

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2014). Okul yöneticileri ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, s.219-251. Online Erişim Adresi: ( http://www.zgefdergi.com/Makaleler/1662434392_9.pdf, 20.08.2014)

Kıranlı, G., Yıldırım, Y. (2014). The views of information technologies guide teachers on FATİH project. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, s.45-58. (http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/40/590.pdf, 25.04.2014)

Yıldırım, Y. (2012). Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bir ilköğretim okulunun kurumsal değerlerinin belirlenmesi; öğretmen ve öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farklı olma nedenlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, Journal of Education and Humanities: Theory and Practice, Cilt (Vol): 3 Sayı (No): 6 Güz (Fall) 2012, 129-158.
Online Erisim Adresi: http://www.egitimbirsen.org.tr/yayinlarimiz/157-egitimbirsen.org.tr-157.pdf

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler (Current trends in educational technology research in Turkey). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Selçuk University Journal of Social Sciences Institute), 19, 439-458. 
Online Erişim Adresi:
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2008/19/SIMSEK-OZDAMAR-BECIT-KILICER.PDF

Erişti, S. D., Şişman, E., Yıldırım, Y. (2008). Examining opinions of elementary school subject teachers on the web-assisted teaching, Elementary Education Online, 7 (2), 384-400.
Online Erişim Adresi: http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say2/v7s2m13.pdf

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA
SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (October 2-4, 2013). Fatih projesi hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey. Online Erişim. Acceptence Letter

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (October 2-4, 2013). Okul yöneticileri ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinliklerine yönelik görüşlerinin karşılaştırılması. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey. Online Erişim. Acceptence Letter

Yıldırım, Y., Deliveli, K., Güven, D. (September 16-18, 2013). Otistik öğrenciler için hazırlanan hayat bilgisi dersi öğretim etkinlikleri. International Conference on Primary Education 2013, Kyrenia, North Cyprus. Online Erişim. Acceptance Letter

Güven, D., Yıldırım, Y., Deliveli, K. (September 16-18, 2013). Zihin engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik iş kaygıları ve iş beklentileri. International Conference on Primary Education 2013, Kyrenia, North Cyprus. Online Erişim. Acceptance Letter

Yıldırım, Y., Kıranlı, S. (May 9-11, 2013). The views of ınformation technologies guide teachers on Fatih project. International Symposium - New Issues on Teacher Education, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Online Erişim. Acceptance Letter

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (May 9-11, 2013). Views of school directors related to ın-service training activities within the scope of developing the ınstitutional administrative skills of school directors. International Symposium - New Issues on Teacher Education, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Online Erişim. Acceptance Letter

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2013). Technology usage competencies of teachers: Prior to Fatih project implementation. The Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Acceptance Letter.

Güven, D., Deliveli, K., Yıldırım, Y., Aksu, İ., Demirdağ, G. (2013). About EVS: take all you can. 2013 Bangkok International Conference on Social Science, Bangkok, Thailand. Online Erişim. Acceptance Letter.

Güven, D., Yıldırım, Y. (2012). 2. Year following study: consideration of special needs students’ viewpoint in context value perception for physically handicapped people, in the proceedings of the 2012 Shanghai International Conference on Social Science (722-731), Shanghai, China. Online Erişim.

Kabakçı, I, Kurt, A. A., Yıldırım, Y. (2008). Bilgisayar öğretmenlerinin seçmeli bilişim teknolojileri öğretim programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde (518-526), IETC2008. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.
Online Erişim.

Kuzu, A., Yıldırım, Y. (2008). Seçmeli bilişim teknolojileri öğretim programına yönelik hazırlanmış öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygunluğuna ilişkin bilgisayar öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde (1227-1235), IETC2008. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Online Erişim.

Şimşek, A., Becit, G., Kılıçer, K., Özdamar, N., Akbulur, Y., Yıldırım, Y. (Mayıs 16-18, 2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler, I. UluslarasıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA
SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Yıldırım, Y., Solmaz, K. (2016). Öğretmenlerin çevrilmiş sınıf öğrenme modeli (flipped class learning model) hakkında görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 bildiri özetleri kitabı içinde. Ankara: The Green Park Otel.

Yıldırım, Y., Solmaz, K., Eylence, A., Orman, R., Sarı, N., Erdoğan, P., Özdoğan, E., Sonkaya, R., Coşkun, M. M., Dişçioğlu, S., Çatalkaya, F., Semiz, K., Erol, N. (2016). FATİH projesi kapsamında düzenlenen teknoloji destekli eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 bildiri özetleri kitabı içinde. Ankara: The Green Park Otel.

Yıldırım, Y. (5-7 Eylül 2013). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fatih projesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi: İki yıllık analiz, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Online Erişim. Kabul Mektubu.

Yıldırım, Y., Güven, D. (2012). Kaynaştırma uygulamalarına dahil olan ve olmayan iki sınıfın özel gereksinimli bireylere bakış açılarının farklı olma nedenlerinin incelenmesi - durum çalışması, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özetleri kitabı içinde (s. 494). İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

Yıldırım, Y., Güven, D. (2011). Özel gereksinimli öğrencilerin bedensel engelli bireylere bakış açısını değer algısı kapsamında inceleyen bir çalışma: bir özel eğitim sınıf örneği, Değerler Eğitimi Sempozyumu bildiri özetleri kitabı içinde (s. 61). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Yıldırım, Y., Demir, R., Kaya, E. (2011). Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bir ilköğretim okulunun kurumsal değerlerinin belirlenmesi; öğretmen ve öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farklı olma nedenlerinin incelenmesi, Değerler Eğitimi Sempozyumu bildiri özetleri kitabı içinde (s. 20). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Güven, D., Yıldırım, Y. (2011). Kaynaştırma uygulamalarına dâhil olan ve olmayan iki sınıfın özel gereksinimli bireylere bakış açısını değerler açısından inceleyen bir karşılaştırma çalışması, Değerler Eğitimi Sempozyumu bildiri özetleri kitabı içinde (s. 29). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Kurt, A. A., Yıldırım, Y., Uysal, Ö., Becit, G., Özdamar, N., Bağcı, H. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (371-379). Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Online Erişim

DİĞER YAYINLAR

Yıldırım, Y. (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Yeterlikleri ve Teknoloji Kullanımını Etkileyen Faktörler. Öğrenvilerin Teknoloji ile İmtihanı (Türkiye Örneği) içinde (s. 79-128). Ankara: Dorlion Yayınları. ISBN: 978-605-9481-22-9.

Yıldırım, Y. (2017). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fatih projesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi: İki yıllık analiz. Öğrenvilerin Teknoloji ile İmtihanı (Türkiye Örneği) içinde (s. 129-159). Ankara: Dorlion Yayınları. ISBN: 978-605-9481-22-9.

Moor, James H. (1985). Bilgisayar Etiği Nedir? (Yıldırım, Y. ve Özdamar, N. Çev.). 20.09.2007, http://home.anadolu.edu.tr/~fodabasi/doc/ty11.swf. Online Erişim