Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek

Proje Sayfası: http://bilgikasifi.com/dijitalannebaba

Eskişehir Valiliğinin 30.05.2018 tarih ve 10505771 sayılı oluru ile Eskişehir ilinde resmi/özel tüm eğitim kurumlarında öğrenci velilerine "Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek" isimli bilgilendirme seminerleri ile başlayan proje Ankara, İstanbul, Bilecik illerinde yayınlaştırılarak toplamda 36 okulda 2935 veliye ulaşılarak seminerler verilmiştir. Proje yaygınlaştırılması amacıyla Eskişehir Valiliğince düzenlenen “Bağımlılık ile Mücadele İl Teknik Çalışma Grupları Toplantısında, Congresium Ankara’da gerçekleştirilen Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesinde, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilen "Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek" isimli konferansta, Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek" isimli konferansta geniş kitlelere ulaşılarak katılımcılara sunumlar gerçekleştirilmiştir.

E-Pedagogy in Adult Education in Europe

(Avrupa Birliği Eğitim ve Genlik Programları, Gruntvig 2 Yetişkin Eğitimi Projesi, 2006-2008)

Proje Ortağı Ülkeler ve Proje Yürütücüleri

İlk Sıra
Yusuf Yildirim, Turkey
Gatis Sersnevs, Latvia
Mads Bo-Kristensen, Denmark
Tiina Kankaala,Finland

İkinci Sıra
Judith Grugule, Latvia
Genevieve Van Zeebroeck, Belgium
Anders Ström, Sweden
Klelia Skotinou,Cyprus (replaced by: Mr. Yiangos Ktorides)
Agata Wojcik, Poland
Lise Vieira, France
Mark Arnaut, Belgium
Karen Fraenkl, Norway

Europe Plays and Moves

(Avrupa Birliği Eğitim ve Genlik Programları, Comenius Okul Ortaklıkları Projesi, 2008-2010)

Eskişehir Ziya Gökalp ilköğretim okulunun koordinatörlüğünde yürütülen “Europe Plays and Moves” projesinin ikinci çalışma ziyareti Almanya’nın Saarland eyaletinin Köllerbach yerleşkesinde bulunan Grundshule Köllerbach'da gerçekleştirildi. Çalışma ziyaretinde, Fransa’nın Strassburg eyaletindeki Avrupa Parlemantosu ziyaret edildi. Alman Çevre Eski Bakanı ve Alman milletvekili Sayın Josef Leinen ile projemiz, Avrupa birliği hakkında görüşme gerçekleştirildi.