KİŞİSEL BİLGİLER
Adı ve Soyadı : Yusuf YILDIRIM
Ünvanı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
Doğum Yeri, Yılı : Eskişehir, 1982
Medeni Hali : Evli
Yabancı Dil : İngilizce ( Advanced )
Askerlik Durumu : Yaptı
(e-mail :  bilgikasifi@gmail.com )

İLGİ ALANLARI
e-Öğrenme kapsamında web destekli ve bilgisayar destekli öğrenme nesnesi hazırlama, programlama dilleri, parametrik ve nonparametrik istatistik çözümlemeleri.

Yer aldığım ekip çalışmalarında; literatür (alanyazın) sağlayıcı, güncelleyici, ekran ve yazılım tasarımcı, yöntem, kuram, strateji ve ilke belirleyici olarak görev yaptım.

EĞİTİM DURUMU
2019 -     ?  , Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
                      Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
2012 - 2014, Osmangazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
                      Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

2004 - 2010, Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
                      Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programı
                      * Tez izleme sürecinde programdan kendi isteği ile kaydı dondurulmuştur.
                      Tez Başlığı: İlköğretim öğrencilerinin teknoloji kullanım yeterlilikleri (Eskişehir İli Örneği)
                      GNO; 3,52
2000 - 2004, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
                      Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Bölümü,
                      Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
                      GNO;  3,57 ile Bölümü Birincilikle Bitirdim.
1996 - 2000, Anadolu Teknik Lisesi, Bilgisayar/Donanım Bölümü, Diploma Notu; 4,65

ÇALIŞMA HAYATI
2017 -     ?  , Eskişehir Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu,
                     Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

2015 - 2017, Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu,
                     Müdür Yardımcısı

2015 -     ?  , Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
                     Fatih Projesi Eğitici Eğitmeni (Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde Açılan Kurslarda)

2013 - 2017, Eskişehir Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu,
                     Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

2012 - 2013, Eskişehir Toki Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi,
                     Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni
2012 - 2013, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi,
                     Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni
2012 - 2013, Eskişehir Ziya Gökalp İlkokulu, 
                     Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

2006 - 2012, Eskişehir Ziya Gökalp İlköğretim Okulu, 
                     Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

2005 - 2006, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü, İLSİS Bölümü,
                     Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisi

2005 - 2006, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Genlik Programları Bölümü
                     Sokrates Programları Eğitim Danışmanı
2004 - 2006, Kütahya Lisesi,
                     
Bilgisayar Öğretmeni

KATILDIĞI KONFERANSLAR ve SEMPOZYUMLAR
2019, Anadolu Üniversitesi, International Open and Distance Learning Conference,
          Eskişehir, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2018, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
          Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018
,
          Ankara, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2016, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
          Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016
,
          Ankara, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2013, Dicle Üniversitesi,International Perspectives on New Aspects of Learning
          in Teacher Education- Building Bridges Conference
,
          Diyarbakır, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2013, International Conference on Primary Education 2013,
          Kyrenia, North Cyprus. Statü: Bildiri Sunucusu
2013, Osmangazi Üniversitesi, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’na (Uluslararası Katılımlı),
          Eskişehir, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2013, Hacettepe Üniversitesi, International Symposium - New Issues on Teacher Education,
          Ankara, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2013, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,
          Çanakkale, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2013, 2013 Bangkok International Conference on Social Science, Bangkok, Thailand.
          Statü: Bildiri Sunucusu
2012, Marmara Üniversitesi, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye.
          Statü: Bildiri Sunucusu
2012, 2012 Shanghai International Conference on Social Science, Shanghai, China.
          Statü: Bildiri Sunucusu
2011, Osmangazi Üniversitesi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2008, Anadolu Üniversitesi, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, IETC2008,
          Eskişehir, Türkiye. Statü: Bildiri Sunucusu
2007, Anadolu Üniversitesi, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lesemp2007,
          Eskişehir, Türkiye, 18 Ekim. Statü: Bildiri Sunucusu
2007, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, First International Computer and Educational
          Technology Symposium,
Çanakkale, Turkey, 16-18 May.

ULUSLARARASI PROJELER KAPSAMINDA KATILDIĞI SEMİRNERLER
E-Pedagogy in Adult Education in Europe (Avrupa Birliği Eğitim ve Genlik Programları, Gruntvig 2 Yetişkin Eğitimi Projesi, 2006-2008)
2007, Oslo Voksenopplæring Sinsen (Oslo Adult Education Center, Sinsen),
          E-Pedagogy in Adult Education in Europe,
Oslo / Norway. Statü: Proje Katılımcısı
2006, Cyprus Computer Society, E-Pedagogy in Adult Education in Europe,
          Larnaca / Cyprus. Statü: Proje Katılımcısı
2005, Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU),
          Digital Literacy / Dijital Okuryazarlık, 
Bergen / Norway. Statü: Proje Katılımcısı

Europe Plays And Moves (Avrupa Birliği Eğitim ve Genlik Programları, Comenius Okul Ortaklıkları Projesi, 2008-2010)
2009, Grundshule Köllerbach, Europe Plays and Moves, Püttlingen / Germany. Statü: Proje Katılımcısı

YAYINLANAN ULUSAL KİTAPLAR
Yıldırım, Y. (2019). Dijital yerlileri tehdit eden teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık tehlikeleri. H. H. Aygül ve E. Eke (Ed.). Dijital çocukluk ve dijital ebeveynler: Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı içinde (s.61-86). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-033-074-8.

Yıldırım, Y. (2018). 21. Yüzyıl Anne Babalarının Başucu Kitabı: Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek. Eskişehir: Nisan Kitabevi. ISBN: 978-605-9393-41-6.

Kavruk, Y., Yıldırım, Y. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı. 5. Sınıf Güncelleştirilmiş Öğretim Programına Uygun (2. Baskı). Ankara: Eker Test Yayınları. ISBN: 978-605-030-468-8.

Kavruk, Y., Yıldırım, Y. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı. 5. Sınıf Güncelleştirilmiş Öğretim Programına Uygun (1. Baskı). İstanbul: Ege Reklam Basım. ISBN: 978-605-030-468-8.

Yıldırım, Y. (2017). Öğrencilerin Teknoloji İle Imtihanı (Türkiye Örneği). Ankara: Dorlion Yayınları. ISBN: 978-605-9481-22-9.

Yıldırım, Y. (2014). Okul Yöneticisi ve Öğretmen Bakış Açısıyla Hizmet İçi Eğitim. M. Col (Ed.). Saarbrücken: OmniScriptum GmbH & Co. KG, Türkiye Alim Kitapları. ISBN: 978-3-639-67226-8.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altınpulluk, H , Yıldırım, Y . (2021). 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 438-461 . DOI: 10.18039/ajesi.734426.

Güngör, S. K., Yildirim, Y. (2016). Views of School Administrators Related to In-Service Training Activities. Universal Journal of Educational Research4(3), 516-523. DOI:10.13189/ujer.2016.040307.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2014). Views of ınformation technologies guide teachers with regard to computer ethics. Journal of Computer and Education Research, 2 (4), ISSN:2148-2896. 23-50.

Kıranlı, G., Yıldırım, Y. (2014). The views of information technologies guide teachers on FATİH project. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, ISSN:1302-1842. 45-58.

Yıldırım, Y., Guven, D. (2012). In The Context of Value Criteria, Special Education Class Students’ Opinion and Attitude about Physically Handicapped People. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2), [Supplementary Special Issue], ISSN: 1303-0485. 1475-1490.

Kurt, A. Aşkım., Çoklar, A. Naci., Kılıçer, Kerem., Yıldırım, Yusuf. (2008). Evaluation of the skills of K-12 students regarding the national educational technology standards for students (Nets*S) in Turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 7 (3), July 2008, ISSN: 1303-6521, 6-14.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Canpolat, U., Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),7(1), ISSN: 2149-2360. 74-109.

Yıldırım, Y . (2020). Fatih projesi kapsamında düzenlenen uzaktan hizmet içi eğitimlere yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), ISSN: 2149-2360. 76-90.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2014). Okul yöneticileri ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, ISSN:1305-0060. s.219-251.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2013). Technology usage competencies of teachers: Prior to Fatih project implementation. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), 12 (47), Autumn-2013, 88-105. ISSN:1304-0278.

Yıldırım, Y. (2012). Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bir ilköğretim okulunun kurumsal değerlerinin belirlenmesi; öğretmen ve öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farklı olma nedenlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, Journal of Education and Humanities: Theory and Practice, Cilt (Vol): 3 Sayı (No): 6 Güz (Fall) 2012, ISSN: 1309-8659. 129-158.

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler (Current trends in educational technology research in Turkey). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Selçuk University Journal of Social Sciences Institute), 19, ISSN:1302-1796. 439-458.

Erişti, S. D., Şişman, E., Yıldırım, Y. (2008). Examining opinions of elementary school subject teachers on the web-assisted teaching, Elementary Education Online, 7 (2), ISSN:1305-3515. 384-400.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
Yıldırım, Y. (2019). Fatih Projesi Kapsamında Düzenlenen Uzaktan Hizmetiçi Eğitimlere Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir: Anadolu University, Turkey.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (October 2-4, 2013). Fatih projesi hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (October 2-4, 2013). Okul yöneticileri ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinliklerine yönelik görüşlerinin karşılaştırılması. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey.

Yıldırım, Y., Deliveli, K., Güven, D. (September 16-18, 2013). Otistik öğrenciler için hazırlanan hayat bilgisi dersi öğretim etkinlikleri. International Conference on Primary Education 2013, Kyrenia, North Cyprus.

Güven, D., Yıldırım, Y., Deliveli, K. (September 16-18, 2013). Zihin engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik iş kaygıları ve iş beklentileri. International Conference on Primary Education 2013, Kyrenia, North Cyprus.

Yıldırım, Y., Kıranlı, S. (May 9-11, 2013). The views of ınformation technologies guide teachers on Fatih project. International Symposium - New Issues on Teacher Education, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (May 9-11, 2013). Views of school directors related to ın-service training activities within the scope of developing the ınstitutional administrative skills of school directors. International Symposium - New Issues on Teacher Education, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Kıranlı, S., Yıldırım, Y. (2013). Technology usage competencies of teachers: Prior to Fatih project implementation. The Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Güven, D., Deliveli, K., Yıldırım, Y., Aksu, İ., Demirdağ, G. (2013). About EVS: take all you can. 2013 Bangkok International Conference on Social Science, Bangkok, Thailand.

Güven, D., Yıldırım, Y. (2012). 2. Year following study: consideration of special needs students’ viewpoint in context value perception for physically handicapped people, in the proceedings of the 2012 Shanghai International Conference on Social Science (722-731), Shanghai, China.

Kabakçı, I, Kurt, A. A., Yıldırım, Y. (2008). Bilgisayar öğretmenlerinin seçmeli bilişim teknolojileri öğretim programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde (518-526), IETC2008. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Kuzu, A., Yıldırım, Y. (2008). Seçmeli bilişim teknolojileri öğretim programına yönelik hazırlanmış öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygunluğuna ilişkin bilgisayar öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde (1227-1235), IETC2008. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Şimşek, A., Becit, G., Kılıçer, K., Özdamar, N., Akbulur, Y., Yıldırım, Y. (Mayıs 16-18, 2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler, I. UluslarasıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale/Türkiye

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
Yıldırım, Y. (2018). Çocuk psikologları ve psikolojik danışmanların teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık tehlikelerine karşı anne babalara tavsiyeleri. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 bildiri özetleri kitabı içinde. Ankara: ATO Congresium.

Yıldırım, Y., Solmaz, K. (2016). Öğretmenlerin çevrilmiş sınıf öğrenme modeli (flipped class learning model) hakkında görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 bildiri özetleri kitabı içinde. Ankara: The Green Park Otel.

Yıldırım, Y., Solmaz, K., Eylence, A., Orman, R., Sarı, N., Erdoğan, P., Özdoğan, E., Sonkaya, R., Coşkun, M. M., Dişçioğlu, S., Çatalkaya, F., Semiz, K., Erol, N. (2016). FATİH projesi kapsamında düzenlenen teknoloji destekli eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016 bildiri özetleri kitabı içinde. Ankara: The Green Park Otel.

Yıldırım, Y. (5-7 Eylül 2013). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fatih projesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi: İki yıllık analiz, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Yıldırım, Y., Güven, D. (2012). Kaynaştırma uygulamalarına dahil olan ve olmayan iki sınıfın özel gereksinimli bireylere bakış açılarının farklı olma nedenlerinin incelenmesi - durum çalışması, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özetleri kitabı içinde (s. 494). İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

Yıldırım, Y., Güven, D. (2011). Özel gereksinimli öğrencilerin bedensel engelli bireylere bakış açısını değer algısı kapsamında inceleyen bir çalışma: bir özel eğitim sınıf örneği, Değerler Eğitimi Sempozyumu bildiri özetleri kitabı içinde (s. 61). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Yıldırım, Y., Demir, R., Kaya, E. (2011). Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bir ilköğretim okulunun kurumsal değerlerinin belirlenmesi; öğretmen ve öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farklı olma nedenlerinin incelenmesi, Değerler Eğitimi Sempozyumu bildiri özetleri kitabı içinde (s. 20). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Güven, D., Yıldırım, Y. (2011). Kaynaştırma uygulamalarına dâhil olan ve olmayan iki sınıfın özel gereksinimli bireylere bakış açısını değerler açısından inceleyen bir karşılaştırma çalışması, Değerler Eğitimi Sempozyumu bildiri özetleri kitabı içinde (s. 29). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Kurt, A. A., Yıldırım, Y., Uysal, Ö., Becit, G., Özdamar, N., Bağcı, H. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (371-379). Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

DİĞER YAYINLAR

Yıldırım, Y. (2020). Dijitalleşen aile yaşamında anne babalara tavsiyeler. Eskişehir Ekspress, 2(13), 28-31.

Yıldırım, Y. (2019). Sosyal medyanın toplum hayatına yansımaları ve anne babalara tavsiyeler. LabMedya, Laboratuar ve Sağlık Gazetesi, 9(54). S.50. (https://www.labmedya.com/sayi/54/files/downloads/LABMEDYA-54.pdf, 28.08.2019).

Yıldırım, Y. (2019). Türkiye’de çocukları bekleyen en büyük tehlike, siber zorbalık. LabMedya, Laboratuar ve Sağlık Gazetesi, 9(53). S.34. (https://www.labmedya.com/sayi/53/files/downloads/LABMEDYA_53.pdf, 04.05.2019).

Yıldırım, Y. (2019). Dijital dünyanın siber zorbalık tehlikesine karşı anne babalara tavsiyeler. Gönül Dergisi, 98, (s.56-61).

Yıldırım, Y. (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Yeterlikleri ve Teknoloji Kullanımını Etkileyen Faktörler. Öğrenvilerin Teknoloji ile İmtihanı (Türkiye Örneği) içinde (s. 79-128). Ankara: Dorlion Yayınları. ISBN: 978-605-9481-22-9.

Yıldırım, Y. (2017). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fatih projesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi: İki yıllık analiz. Öğrenvilerin Teknoloji ile İmtihanı (Türkiye Örneği) içinde (s. 129-159). Ankara: Dorlion Yayınları. ISBN: 978-605-9481-22-9.

Moor, James H. (1985). Bilgisayar Etiği Nedir? (Yıldırım, Y. ve Özdamar, N. Çev.). 20.09.2007

KATILDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSLAR VE SEMİNERLER
2018, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, STEM Eğitici Eğitimi Kursu
          
Ankara, Türkiye. Statü: Kursiyer
2018, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, FATİH Projesi Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu
          
Ankara, Türkiye. Statü: Kursiyer
2018, Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi
           Kursu
, Yalova, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2017, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Fatih Projesi Teknoloji Destekli Coğrafya
           Eğitici Eğitimi Kursu
, İstanbul, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2017, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Fatih Projesi Teknoloji Destekli Tarih Eğitici
           Eğitimi Kursu
, İstanbul, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2017, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, FATİH Projesi Ders Akış Tasarımı Kursu,
          Rize, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2016, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, FATİH Projesi Ders Akış Tasarımı Kursu,
          İstanbul, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2016, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, FATİH Projesi Ders Akış Tasarımı Kursu,
          İstanbul, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2016, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, FATİH Projesi Ders Akış Tasarımı Kursu,
          
İstanbul, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2016, Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü,FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi
           Kursu
, Mersin, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2015, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü,FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi
           Kursu
, Erzurum, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2015, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü,FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi
           Kursu
, Aksaray, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2015, Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü,FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi
           Kursu
, Yalova, Türkiye. Statü: Eğitici Eğitmen
2013, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Eğitimde FATİH Projesi (Teknoloji Kullanımı) Kursu,
          Ankara, Türkiye. Statü: Kursiyer
2012, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, İçerik Yönetim Sistemi (e-Öğrenme Portalı-Moodle),
          Aksaray, Türkiye. Statü: Kursiyer
2011, Rize Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar (MS Project Management),
          Rize, Türkiye. Statü: Kursiyer
2011, Melahat Ünügür İlköğretim Okulu, Araştırmacı Öğretmenlik Eğitimi 1 (Proje Hazırlama ve
          Temel Araştırma Becerisi)
, Eskişehir, Türkiye. Statü: Kursiyer
2011, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar (MS Visio - MS One Note),
          Erzurum, Türkiye. Statü: Kursiyer
2011, Van Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Microsoft Office 2010 (İleri Seviye), Van, Türkiye. Statü: Kursiyer
2009, Antalya Turizm Ötelcilik Meslek Yüksek Okulu, Web Tabanlı İçerik Geliştirme II,
          Antalya, Türkiye. Statü: Kursiyer
2009, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Web Tabanlı İçerik Geliştirme I, Erzurum, Türkiye. Statü: Kursiyer
2005, Mersin Öğretmen Hizmetiçi Eğitim Merkezi, e-Özlük, e-Atama ve İlsis Modülleri
          Statü: Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisi Olarak Kursiyer
2001, Vatan Bilgisayar Kursu, Microsoft Front Page 98 Eğitim Semineri, Statü: Kursiyer

GEÇMİŞTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU KURS VE SEMİNERLER
Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu (36 Saatlik), 2015 – 2018
Kurum: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Fatih Projesi Teknoloji Destekli Matematik, Tarih, Coğrafya Eğitici Eğitimi Kursu, 2016 – 2018
Kurum: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
FATİH Projesi Ders Akış Tasarımı Kursu, 2016 – 2017
Kurum: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
e-Materyal Geliştirme ve Tasarlama Kursu (120 Saatlik), 2008.
Okul temelli mesleki gelişim, mahalli hizmetiçi eğitim kursları kapsamında Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğretmenlerine verilmiştir.
Web, Grafik ve Animasyon Tasarımı Kursu (150 Saatlik), 2005 - 2007
Kurum: Eskişehir Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü
Bilgisayar ve Web Destekli Eğitim Yazılımı Hazırlama Kursu (120 Saatlik), 2007
Mahalli hizmetiçi eğitim kursları kapsamında, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli bilgisayar okul formatör öğretmenlerine verilmiştir.
Bilgisayar İşletmenliği Kursu (200 Saatlik), 2006 - 2007
Kurum: Eskişehir Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğü
Eğitim Yazılımı Hazırlama Semineri (30 Saatlik), 2005
Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği Eğitim ve Genlik Programları Bölümü tarafından koordine edilen proje koordinasyon kurulunda görevli öğretmenlere verilmiştir.

PROFESYONEL DENEYİM
İşletim Sistemleri: Windows, Linux redhat 7.2
Ofis Yazılımları: Microsoft Office
Programlama Dilleri: Assembly, GW ve Q Basic, Pascal, Delphi, Visual Basic
İnternet Programlama: HTML, DHTML, PHP, ASP, Action Scripting 3.0, Java Scripting
İstatistik Programları: SPSS Statistics 17.0
Editör Programları: Microsoft Front Page, Adobe Dreamweaver CS3, Edit Plus
Grafik ve Çizim Programları: Adobe Illustrator CS3,Adobe FireworksCS3, Adobe PhotoShop CS3
Grafik ve Animasyon Programları: Adobe Flash CS3, Board Maker
Sunucu Denetimi: Internet information Services (DNS, Web, Mail, FTP Servers) 
Ağ Sistemleri: Microsoft NT 5.0, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server
Donanım: Temel donanım bilgisi, Veri yolları denetimi, Mikro işlemci denetimi ve programlaması

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR                                                                          
2004, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Birinciliği.
2018, ALES 2. Dönem (30.09.2018) Sınav Sonucu Sözel Puanı: 71,095
2018, YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi (22.09.2018) Sınav Sonucu: 80,000
2000, Web Tasarımcı Sertifikası,  No: BA 078432
2010, Kick Boks Federasyonu Siyah Kuşak 1. Dan Lisanslı Sporcusu.
2009, Kick Boks Federasyonu Koyu Kahverengi Kuşak Lisanslı Sporcusu.
1997, TaeKwon-Do Eskişehir İl Birinciliği. (Kırmızı-Siyah Kuşak).

KAZANILAN BURSLAR
Milli Eğitim Bakanlığı Başarı Bursu, 2000-2004.
Başbakanlık Başarı Bursu, 2000-2004.
Anadolu Üniversitesi Başarı Bursu, 2000-2004.

MESLEK İDEALİ
Akademisyen olarak öğretmenlik meslek yaşamını sürdürmek,
Türkiye çapında web tabanlı ve web destekli uzaktan eğitim projelerinde görev almak.